• Etter at elva har kastet seg ned Møllefossen, oppstår problemene litt lengre nede fordi løpet under Jærens hovedvei er for trangt til å ta unna ekstreme nedbørmengder, viser flomberegningen. FOTO: Geir Sveen

Bryne må sikres med egen flomvei

Sentrumsplanen for nye Bryne ble satt på vent fordi den ikke tok høyde for en 200-års flom. Nå foreligger flomberegningen. Kravet er at byen bygger ny flomvei langs Fv. 44.