Regjeringen og verdens undergang

Hva har kulturministeren tenkt å gjøre med Jomfru Marias synål?