Ikke bestemt seg for anke

— Erstatningssummen er blant de største skadeutbetalingene som er skjedd som følge av skade i helsevesenet. Retten har gitt en høy erstatning fordi kvinnen har hatt et høyinntektsyrke, sier Martin B. Holm, fungerende seksjonssjef hos Pasientskadenemnda.