Milliardsprekk for veiløft

Jærenpakke 2 blir trolig flere milliarder dyrere enn beregnet. Samtidig truer den fastlåste politiske situasjonen i fylket med å velte hele det gigantiske samferdselsløftet.