• En av planene for å få bort køene i rushtiden er å innføre variable fartsgrenser. Pål Christensen

Lavere fartsgrense på Motorveien i rushtiden

Det er et av grepene Statens Vegvesen skal ta i bruk for å sikre trafikken og minske køene.