• Oljehistoriker Marie Smith-Solbakken ønsker et eget minnesmerke for dem som har mistet livet i arbeidsulykker på norsk sokkel. Her ved ved minnesmerket for dem som mistet livet i «Alexander L. Kielland»-ulykken. Pål Christensen

SV ønsker minnesmerke for oljeofre

SV mener Stavanger bør få minnesmerke for alle som har mistet livet i enkeltstående arbeidsulykker offshore. Ordføreren sparker ballen tilbake til politikerne.