• Her mellom Vigrestad og Varhaug gikk det galt for paret som var på vei til fødeavdelingen på sykehuset.

Fødende kvinne kolliderte med kviger

På vei inn til fødeavdelingen ved SUS kjørte vigrestadparet inn i en flokk med kviger.