Kollisjon mellom taxi og motorsykkel

Bilisten har ikke overholdt vikeplikt.