• Njål Kleppe-Madland, nestleder i elevrådet på St. Olav, ønsker at fylkeskommunen skal sette inn skillevegger i dusjene når de skal pusses opp i sommer. Anders Minge

St.Olav-elever nekter fellesdusjing

Elever ved St. Olav videregående skole i Stavanger krever at fellesdusjene utstyres med skillevegger – og får skolens fulle støtte. 25 prosent av elevene dusjer ikke på skolen etter gymtimen.