• Vegvesenet kontrollerte tungtransporten ved Krossmoen kontrollstasjon frå klokka 07 til 15 onsdag.

Fem fekk bruksforbod etter kontroll

Då Statens vegvesen hadde tungbilkontroll var det fem som måtte retta opp i feil før dei fekk køyra vidare.