• kart øksnevad.JPG

Lange køer etter ulykken

I forbindelse med motorsykkelulykken har det oppstått lange køer.