Forskjellene skal utjevnes

Stavanger skårer over landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene både på 5. 8. og 9. trinn. Men forskjellen er stor skolene i mellom. Nå skal alle skolene få ressurslærere i lesing og regning.