Forskjellene skal utjevnes

Stavanger skårer over landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene både på 5. 8. og 9. trinn. Men forskjellen er stor skolene i mellom. Nå skal alle skolene få ressurslærere i lesing og regning.

 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Dette går fram av Kvalitets— og utviklingsmeldingen for Stavangerskolen 2012 som skolesjefen nå legger fram. Kommunalstyret for oppvekst behandler den på sitt møte tirsdag ettermiddag.

5. trinn:

Resultatene er delt inn i mestringsnivåene 1 (dårlig/"svake grunnleggende ferdigheter"), 2 (middels) og 3 (bra/"høy kompetanse").

I lesing har Stavanger langt færre elever med lave leseferdigheter enn gjennomsnittet for Rogaland og landet. I Stavanger ligger 20,5 prosent av elevene på nivå 1, mens tallene for Rogaland er 24,8 og landet 24,7. 30,4 prosent av stavangerelevene er på nivå 3, mot 26,2 for Rogaland og 27 nasjonalt.

Resultatene på den nasjonale regneprøven viser samme tendens. I engelsk foreligger det ikke resultater for skoleåret 2011–2012, verken for Stavanger eller resten av landet.

Store forskjeller

Selv om Stavanger samlet oppnår et godt resultat, er det store variasjoner skolene i mellom. Ved en av skolene har kun 5 prosent av elevene lave leseferdigheter, mens to skoler har over 30 prosent av 5. klassingene på nivå 1. En tredjedel har flere elever med lavere leseferdighet enn det nasjonale gjennomsnittet.

Positiv utvikling

Trøsten er at forskjellene er "redusert betydelig" siden sist i følge meldingen: Sist hadde nær halvparten av barneskolene en høyere prosentandel med lav leseferdighet enn det nasjonale gjennomsnittet.

8. trinn:

Stavanger ligger godt over landsgjennomsnittet både i regning, lesing og engelsk. Resultatene har ligget på samme nivå de tre siste skoleårene.

Også på 8. trinn er det forskjeller mellom skolene: Størst i lesing, hvor høyeste gjennomsnittlige verdi (score på en skala fra 1-5) er 3,5, mens laveste er 2,7. Seks av ungdomsskolene ligger under gjennomsnittet nasjonalt, fem ligger over. I engelsk lesing oppnåde hele 12 av ungdomsskolene et resultat over det nasjonale snittet.

9. trinn:

Resultat på nasjonale prøver: 3,7 poeng i lesing, 3,6 poeng i regning. Tre ungdomsskoler havner under det nasjonale snittet (3,5) i lesing, 11 over. På regneprøven oppnår åtte av skolene resultater over det nasjonale snittet på 3,4. ## Framgang

To tredjedeler av skolene gjør det bedre enn 2010–2011. St. Svithun skole har i løpet av ett skoleår en gjennomsnittlig verdiøkning på 0,7 poeng, mens Smiodden, Ullandhaug og Hinna har økt elevenes leseferdigheter med 0,6 poeng.

Tiltak

Skolesjef Eli Gundersen peker på følgende to "utfordringer": 1. "Holde trykket oppe" i en periode med stram økonomi. 2. Tiltak må settes i verk for å redusere spredningen/forskjellene i resultater skolene i mellom.

Skolesjefen vil iverksette en ordning med ressurslærere i lesing og regning på hver av skolene i løpet av dette året. Disse lærerne vil få mulighet til å opparbeide seg en særskilt kompetanse for å kunne veilede kollegaer på egen skole.

Særlig viktig mener hun også det er at skoler som over tid har lave resultater, får mulighet til å hente ideer og kunnskap ved skoler som lykkes.

De nasjonale prøveresultatene viser at stavangerskolen ligger godt over landsgjennomsnittet. Skolene har flere flinke elever i lesing enn i regning.

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Vraket til Tour de France – mot lagbytte for Kristoff

 2. Vil bygge hummerfabrikker for 650 millioner kroner

 3. Hun blir ny samferdselssjef i Rogaland

 4. «Helse­sista» med tydelig beskjed til foreldre om rystende overg­reps­trend

 5. 22 nye koronasmittede på Nord-Jæren, to på Jæren

 6. Dyrt og krevende å få treet tilbake