• - Vi står på hodet for å skaffe nok læreplasser, sier Janne Johnsen, til høyre. Fylkesordførerkollega Gro Lundby fra Oppland får høre hva Erling Hellestø i Fjogstad Hus forventer av lærlingene. Viktor Klippen

Tvinger flere til å bli lærlinger

Altfor mange unge velger påbygningsår i videregående skole i stedet for å bli lærling. Fylkesordføreren i Oppland reiste til kollega Janne Johnsen (H) i Rogaland for å se hvordan hun styrer ungdommene.