• Rektor Kari S. Brynjulfsen har lyst til å gi guttene et løft. Hun tror de har mange lurt på lur. Fra venstre: John Philip Undem, Vetle Bakken, Sander H. Andersen, Kari Skauge Bryjulfsen, Mads Jåtten, Adrian J. Johnsen, Magnar H. Line og Ivar Stangeland. Bak fra venstre: Torgeir Dyrnes, Erlend Folvik, Nedim Mujic, og Eirik Gudmestad. Tove M. E. Bjørnå

Hun vil gi guttene et løft

Mer praktisk undervisning, mer konkurranse og raskere tilbakemeldinger skal gi guttene på Skeiene ungdomsskole i Sandnes et løft.