• Klepp-bonde Odd Undem har plantet ut neper som foreløpig luner seg under plast. Selv om det er bløtt og kan bli blautere i dagene fremover Odd Pihlstrøm

Dobbelt så fuktig som i fjor

Etter rekordregnet i fjor sommer og høst strever Jærens vannmettede jordsmonn med å gulpe unna dobbelt så mye vinternedbør som normalt. Men bøndene ser ikke svart på det.