Beskyttet av loven

Havforskningsinstituttet anslo at 30 og 50 prosent av revene var påvirket eller ødelagt av bunntråling da de begynte å undersøke tilstanden på revene.