• Reidar Håland taper ti fridagar i året på å sitja i forliksrådet.

Må ta feriedagar for å gå i forliksrådet

Reidar Håland i Hå må bruka av eigne feriedagar eller avspaseringsdagar for å vera med i forliksrådet. Det tykkjer han er urettferdig.