• Maria Svela Klepp har sett at kollegaene er blitt færre de siste årene. Selv håper hun å produsere stoler for Skeie til hun når pensjonsalder. Ove Heimsvik

- Det er vel slikt som må til

— Det er alltid gildere å være mange. Men det er vel slikt som må til for å bevare de arbeidsplassene som er igjen.