• Purkering-eier Tommy Hadland er optimist, trass i den pressede økonomiske situasjonen han og resten av svinenæringen er i. Denne ruggen av en råne virker heller ikke er spesielt svartsynt. Pål Christensen

Svinebøndene trenger glødende grillsommer

Svinebønder er i økonomiske vanskeligheter på grunn økte kostnader og overproduksjon, som gir priskutt og økte avgifter. Næringen trenger sårt en god grillsommer.