• - Det å samle slike tall gjør at resultatene er pålitelige, men også hårreisende, sier psykologspesialist Gard Olav Berge. Marie von Krogh

Barn av rusede foreldre opplever vold i årevis

Barn av foreldre med alkoholproblemer opplever fysisk og psykisk vold i hjemmet over flere år. Svært få går til myndighetene med sine problemer, men risikerer i stedet å bli unge uføre.