Private barnehager frykter fremtiden

Stavanger og Sandnes har flere barn i private barnehager enn i kommunale. Nå frykter de private at de går en uforutsigbar fremtid i møte.