• Jan Tore Glenjen

Ba elever gå langs Ålgårdsbanen

For å spare skyssutgifter foreslo kommunen at elever skulle bruke en sti ved nedlagte Ålgårdsbanen til skolevei. Press fra Jernbaneverket har fått den på andre tanker.