9 av 10 får aldri psykologhjelp

Bare 10 prosent av dem som kommer fra fastlegen med henvisning til spesialisthelsetjenesten får tilbud om behandling.