• Skaden på ferjen var mer alvorlig enn Fjord Line først trodde. Men fra og med i dag - torsdag 5. juli - er altså ferjen igjen i drift. Silje Høines

Fjord Line i rute igjen