• Llars Idar Waage

Kompetanseflukt fra Forsvaret

Forsvaret har ikke beregnet tapet av kompetanse ved flytting av Fellesoperativt hoved— kvarter fra Jåttå til Reitan ved Bodø.