• Odd Pihlstrøm

Avlingen økte 30 prosent

Senter for klimaforskning er involvert når Nasa-satellitt skal måle klimaeffekten av biomembranen til sandnes-oppfinner Torfinn Johnsen.