• Anders Minge

Meddommer trekker seg i protest

Stavangermannen Kjell Robert Overelv gir Stavanger tingrett beskjed i dag. Han vet han risikerer straff for å trekke seg fra denne borgerplikten.