• Simone Falck, Victor Beard, Amanda Hielm og Aksel Rytsölä er elever ved Kronohagens Lågstadieskola i Helsingfors. Den finske skolesystemet gjør at finske elever scorer best i internasjonale tester. Cornelius Munkvik

Verdens beste kunnskapsfabrikk