• Fredag søkte mellom 40 og 50 personer etter den savnede 12-åringen. Anders Minge

Holder motet oppe