Nødrop venter på svar

Lærere ved Harestad skole i Randaberg mener at elever med store atferdsvansker ikke får den hjelpen de trenger. Skolesjefen har gitt ordføreren sin vurdering av saken.