• Erling Drange Jåtten gikk fra ikke å kunne alfabetet til å lese vanskelige fremmedord på ett år. Leksolog Ingrid Ask og mor Kirsti Drange har all grunn til å være stolte av ham. (Foto: Jan Tore Glenjen)

Endelig kan 12 år gamle Erling lese

For ett år siden kunne ikke 12 år gamle Erling alfabetet. Nå leser 5. klassingen like godt som en gjennomsnittlig 6. klassing.