• Fredrik Refvem

Hussain risikerer ny domfellelse

I september ble Mirza Ghulam Hussain (57) dømt til 18 års fengsel for drap, likskjending og seksuelle overgrep mot en mindreårig gutt. Etter dommen har fire nye gutter anmeldt Hussain.