Frelsesarmeen finner 500 årlig

Guds soldater er eksperter på å spore opp bortkomne får, men jobber ikke parallelt med politiet.