GPS-tyveri i Egersund

Tyver stjal to GPS-er fra to lastebiler ved Svanavågen i Egersund søndag kveld.