• Arve Jaatun

Trude og Roar har blitt oversvømt av gratulasjoner

Trude og Roar Vika hadde planer om å gifte seg i hemmelighet. Det gikk ikke.