Nye næringstomter trenger ny vei

Interessen for å etablere ny næring på Kvål avhenger av ny riksvei og bru over godsterminalen på Ganddal. Den er ennå i det blå.