• Statens Vegvesen

Sandsfjordbrua er for låg, Kystverket vil ha 70 meter

Kystverket Vest krev at siglingshøgda under Sandsfjordbrua blir 70 meter i nesten heile sundet. Vegvesenet var ikkje klar over dette kravet, men lovar å sjå på saka.