Filmprosjekt ga pleiere og brukere et løft

I Byggstien omsorgsbolig er det viktigere å fokusere på det som virker enn det som ikke virker. Det nyter Ivand Forsmo godt av.