Og her er den nye politimesteren

I statsråd i dag blir etter alt å dømme Geir Gudmundsen (52) utnevnt til ny politimester i Rogaland etter Olav Sønderland.