Bybane ikke best likevel?

En løsning med buss i stedet for den mye omtale bybanen på Nord-Jæren må utredes etter krav fra Finansdepartementet.