Jernbaneverket ble avvist i Høyesterett

– En lottogevinst for grunneierne, sier Jernbaneverkets advokat om erstatningen til godsnaboene på Ganddal.