Seadrill byr på hele Smedvig

Seadrill byr på alle Smedvig-aksjene. Usikkerheten er knyttet til hva amerikanerne gjør med sin eierandel.