• Bestyrer i Kreaktive Barnehager i Vikevåg, Jarl Morten Johansen, vil unngå flere gjenglemte barn i barnehagen. Jone Laugaland

Setter nummer på barna