• Fredrik Refvem

Trampoline tatt av vinden

– Se, se! Der kommer trampolinen! ropte Thomas (5) og Tobias (4). Heldigvis stoppet den før den føk inn stuevinduet.