Voldtektsmottak vil nå flere

Voldtektsmottaket i Stavanger hadde 55 henvendelser i fjor — to færre enn året før. Mottakene i landets tre største byer hadde en samlet økning på 35 prosent.