Nei til kulturkirke, ja til kultur i kirken

Bakkebø kirke ligger slik til at den ikke fungerer som kirke. Hvorfor skal den da fungere så mye bedre som kulturhus?