Kviamarktomter til høystbydende

Hå kommune skal legge nye tomter i Kviamarka næringsmiddelpark ut på auksjon samtidig som Tine prosjekterer stormeieriet på Jæren.