- Det er ingen sjåførkrise i Veolia

Etter nyttår vil passasjerene på bussene sør for Sandnes i all hovedsak finne de samme sjåførene bak bussrattet som i dag.