• Pål Christensen

Bil gikk varm i Byfjordtunnelen